Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Yıldırım 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Cem Arslan

Sayman
Gizem Aydoğdu

Genel Sekreter
Barış Karakurt

Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Karabina

Yönetim Kurulu Üyesi
Çiğdem Kılıç