Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Cem Arslan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kemal Yıldırım 

Sayman
Gizem Aydoğdu

Genel Sekreter
Barış Karakurt

Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Karabina