BİR FİKRİM VAR!

Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından mezunlarımızın mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Bir Fikrim Var proje destek sayfası oluşturulmuştur.

Mezunlarımızdan gelecek başvurular dönem dönem yönetim kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınacak ve hayata geçirilmeye çalışılacaktır. 

Projeler mesleki ve sosyal amaçlı olmak üzere 2 başlıkta gruplanacaktır.

Mesleki projeler, mezun ağımız kullanılarak bütçe ve organizasyon desteği ve sponsor çalışmaları içerisinde yürütülecektir.

Sosyal amaçlı projeler ise organizasyon ekibimizle desteklenerek gereken finansman çalışması ile uygulanmaya çalışılacaktır.

Proje başvuruları, proje başvuru formu doldurularak basmed@baskent.edu.tr mail adresimize gönderilerek yapılacaktır. 

Proje Başvuru Formunu İndir

Bu program kapsamında mezunlarımıza her alanda destek olmaya çalışmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Başmed Yönetim Kurulu